Volmageddon

Vad betyder uttrycket Volmageddon?

tl;dr

Med uttrycket volmageddon avses en rejält volatil tidsperiod på börsen. Kraftiga svängningar i börskurserna och inte sällan med slagsida åt nedställ.

Annons

Volmageddon - i stora drag

  • Volmageddon betyder en tidsperiod, typiskt en dag eller vecka, med kraftiga svängningar i börskurserna
  • Ordet volmageddon anses ha uppståt någonstans på #fintwitt
  • Volmageddon är en kombination mellan orden Volatitliet (kursrörlighet) och Armageddon; det sista slagfältet mellan det goda och onda

Andra uttryck för Volmageddon?

Volmageddon kan även benämnas Volmageddon är ett i raden av alla uttryck som rör börsens rörlighet. I detta fall om synnerligen häftiga svängningar i enskild aktie eller oftare hela marknaden.

Vad är det engelska uttrycket för Volmageddon?

Volmageddon