Plusjobb

Vad betyder plusjobb

Plusjobb var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som regeringen Persson presenterade i Budgetpropositionen för 2006. Avskaffades redan 2007.

Plusjobben innebar att en arbetsgivare som anställt en person som varit arbetslös i mer än två år kunde få en subvention på 100 procent av lönekostnaden upp till 1 000 kronor per dag.

Annons