Konkurrenskraft

Vad betyder konkurrenskraft

tl;dr

Med konkurrenskraft avses ett företags, en bransch eller hela ekonomins förmåga att klara sig i konkurrensen mot andra, verksamma på samma nivå.

Annons

Konkurrenskraft - i stora drag

  • God konkurrenskraft har den som kan erbjuda en vara som inte helt lätt låter sig bytas ut
  • Utan god konkurrenskraft står ett företag ofta inför priskrig
  • Ett exempel på ett företag som anses ha god konkurrenskraft är Apple, som genom sin affärsmodell gjort företaget relativt okänsligt för eventuella priskrig som uppstår på marknader där företaget är aktivt.