Margin Call

Vad betyder Margin Call?

tl;dr

Med Margin Call avses att en mäklare kräver insättning av pengar på depån för att nå upp till miniminivån som mäklaren kräver för fortsatt innehav av värdepapper köpta för lånade pengar. Åtföljs inte sällan av tvångsförsäljningar av värdepapper då pengar saknas och mäklaren ser en risk att inte få tillbaka sina utlånade pengar.

Annons

Margin Call - i stora drag

  • Ett margin call inträffar när ett marginalkonto är lågt på medel, vanligtvis på grund av en förlorad handel.
  • Med margin call avses krav på ytterligare kapital eller värdepapper för att få ett upp värdet på VP-kontot till minsta underhållsmarginal.
  • Mäklare kan tvinga handlare att sälja tillgångar, oavsett marknadspris, för att möta kraven om kontohavaren inte sätter in pengar.
  • I stunder av hög volatilitet ökar risken för att hamna i situation där ett margin call kommer från mäklaren
  • Margin call handlar alltid om att minska motpartsrisken så att mäklaren (eller den som ställt ut lånat kapital till VP-kontot) inte gör förlust

Vad är det engelska uttrycket för Margin Call?

Margin Call