Vinst

Vad är vinst?

Enkelt uttryckt

Intäkter - Kostnader = vinst

De mer intressanta måtten, för att se om ett företag är effektivt och huruvida det har ljusa framtidsutsikter är bl a vinstmarginal.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Vinst?

Profit