Valutadag

Vad betyder Valutadag?

tl;dr

Valutadag är, till skillnad från transaktionsdag och bokföringsdag, den dag då ränta tillförs eller dras ifrån ett konto.

Annons

Valutadag - i stora drag

  • Valutadag är sällan den bästa att använda vid bokföring för det mindre företaget eftersom det lätt blir skillnad mellan 1930 Bankkonto och det faktiska saldot på bankkontot
  • Valutadag är viktigt vid större transaktioner där man tillsammans med bankdagar eller kalenderdagar avgör hur mycket ränta som skall betalas

Andra uttryck för Valutadag?

Valutadag kan även benämnas Valutadatum