Omsättningstillgångar

Vad betyder Omsättningstillgångar

tl;dr

Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att omsättas i ett företags rörelse genom att till exempel säljas eller förbrukas för framställning av varor som senare ska säljas.

Annons

Om Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är avsedda att omsättas i ett företags rörelse genom att till exempel säljas eller förbrukas för framställning av varor som senare ska säljas. Exempel på omsättningstillgångar är: varulager, halvfabrikat, råvaror, banktillgodohavanden, kortfristiga fordringar.

I balansräkningen indelas omsättningstillgångar i lagertillgångar, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar, samt likvida medel. Motsatsen kan sägas vara anläggningstillgångar.

Annons

Externa källor till Omsättningstillgångar

  1. Wikipedia (svenska): Omsättningstillgångar