Bankdag

Vad betyder Bankdag

tl;dr

Dag när banker i allmänhet har öppet. I finansiella sfären är det av vikt för beräkning av ränta, som antingen kan gälla fr o m nästa bankdag eller kalenderdag, vilket kan göra stor skillnad vid större belopp.

Annons