Transaktionsdag

Vad betyder Transaktionsdag?

tl;dr

Transaktionsdag (eller transaktionsdatum) är det datum då en banktransaktion startar. Inte nödvändigtvis detsamma som bokföringsdag.

Annons

Transaktionsdag - i stora drag

  • Transaktionsdag är dagen du gör köpet med ditt kreditkort
  • Transaktionsdag kan också vara den dag då du gör överföringen från ditt företagskonto
  • I korthet är det den dag då bokföringshändelsen startar, men inte nödvändigtvis när den skall bokföras
  • Generellt sett är det enklast att använda bokföringsdag för allt som har med redovisning/bokföring att göra

Andra uttryck för Transaktionsdag?

Transaktionsdag kan även benämnas transdatum, transaktionsdatum