täckningsbidrag

Vad betyder täckningsbidrag? Förklaring till täckningsbidrag!

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som enkelt sagt visar hur mycket av en produkt eller tjänsts pris bidrar med till att täcka de fasta kostnaderna.

Täckningsbidrag = Särintäkt - Särkostnad

Med särintäkt avses de pengar ett företag får in per såld vara av visst slag, och särkostnad avser de direkta kostnader som kan härledas till framställningen av produkten eller tjänsten i fråga.

Vad visar täckningsbidraget?
Täckningsbidraget visar hur mycket, dvs vilket bidrag, som produkten ger för att täcka företagets samkostnader och räcka till eventuell vinst.

Se även Täckningsgrad

Söktermer: definition av täckningsbidrag, täckningsbidrag uppslagsverk, betydelse täckningsbidrag, vad betyder täckningsbidrag, täckningsbidrag exempel, täckningsbidrag ekonomilexikon,annat ord for täckningsbidrag, korsord täckningsbidrag, täckningsbidrag förklaring, exempel täckningsbidrag