Täckningsbidrag

Vad betyder täckningsbidrag

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som enkelt sagt visar hur mycket av en produkt eller tjänsts pris bidrar med till att täcka de fasta kostnaderna.

Täckningsbidrag = Särintäkt - Särkostnad

Med särintäkt avses de pengar ett företag får in per såld vara av visst slag, och särkostnad avser de direkta kostnader som kan härledas till framställningen av produkten eller tjänsten i fråga.

Vad visar täckningsbidraget?
Täckningsbidraget visar hur mycket, dvs vilket bidrag, som produkten ger för att täcka företagets samkostnader och räcka till eventuell vinst.

Annons
Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy