X Factor

Vad menas med X-factor?

tl;dr

Med X-factor avses det oförväntade; det okända. Ett vanligt sätt för att ta höjd för det i samband med investeringar är förhöjd riskprofil vilket leder till högre räntekrav.

Annons

X Factor - i stora drag

-

Andra uttryck för X Factor?

X Factor kan även benämnas xfactor, xfaktor, x-faktor