kapacitetsutnyttjande

Vad betyder kapacitetsutnyttjande? Förklaring till kapacitetsutnyttjande!

Kapacitetsutnyttjande är ett mätetal som visar hur stor del av företagets eller branschens samlade tillgångar som används vid en given tidpunkt, i termer av kapital, arbetskraft och anläggningar.

Högkonjunktur betyder i allmänhet högt kapacitetsutnyttjande i hela ekonomin.

Nya innovationer bidrar ofta till att öka kapacitetsutnyttjandet; tänk Uber på taximarknaden.

Söktermer: definition av kapacitetsutnyttjande, kapacitetsutnyttjande uppslagsverk, betydelse kapacitetsutnyttjande, vad betyder kapacitetsutnyttjande, kapacitetsutnyttjande exempel, kapacitetsutnyttjande ekonomilexikon,annat ord for kapacitetsutnyttjande, korsord kapacitetsutnyttjande, kapacitetsutnyttjande förklaring, exempel kapacitetsutnyttjande