strukturell arbetslöshet

Vad betyder strukturell arbetslöshet? Förklaring till strukturell arbetslöshet!

En långvarig form av arbetslöshet som existerar för att den arbetslöse inte är efterfrågad på marknaden. Det kan till exempel bero på att det inte finns någon produktion och efterfrågan inom det område som den arbetslöse har kunskaper inom och i mer vanliga fall för att arbetstagaren ser sig själv som just det - en arbetstagare.

Strukturell arbetslöshet är en del av den totala arbetslösheten. Den kortvariga arbetslösheten brukar kallas friktionsarbetslöshet.

Se även company of one, friktionsarbetslöshet

Söktermer: definition av strukturell arbetslöshet, strukturell arbetslöshet uppslagsverk, betydelse strukturell arbetslöshet, vad betyder strukturell arbetslöshet, strukturell arbetslöshet exempel, strukturell arbetslöshet ekonomilexikon,annat ord for strukturell arbetslöshet, korsord strukturell arbetslöshet, strukturell arbetslöshet förklaring, exempel strukturell arbetslöshet