Strukturell arbetslöshet

Vad är strukturell arbetslöshet?

En långvarig form av arbetslöshet som existerar för att den arbetslöse inte är efterfrågad på marknaden. Det kan till exempel bero på att det inte finns någon produktion och efterfrågan inom det område som den arbetslöse har kunskaper inom och i mer vanliga fall för att arbetstagaren ser sig själv som just det - en arbetstagare.

Strukturell arbetslöshet är en del av den totala arbetslösheten. Den kortvariga arbetslösheten brukar kallas friktionsarbetslöshet.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Strukturell arbetslöshet?

Structural Unemployment