Company of One

Vad betyder company of one?

tl;dr

A company of one beskriver ett mindset där du, varesig du har ett eget AB eller inte, ser dig själv som ett eget brand, ett eget företag som utbjuder tjänster till andra företag att köpa.

Annons

Hur funkar idén med Company of One?

Med a company of one avses det paradigmskifte som håller på att ske på arbetsmarknaden och startade bland s k white collar workers eller på svenska tjänstemän.

Idén går ut på att se sig själv som ett företag som har tjänster att erbjuda andra företag. Man går från att vara arbetstagare till att, mer eller mindre temporärt, sälja tjänster som efterfrågas för tillfället och att se till att hålla sin portfölj av tjänsteutbud i takt med tiden.

I den extrema varianten av company of one är alla jobb tillfälliga och alla arbetare är, eller bör vara, oberoende enskilda enheter som konkurrerar mot varandra.

Annons