company of one

Vad betyder company of one? Förklaring till company of one!

Med a company of one avses det paradigmskifte som håller på att ske på arbetsmarknaden och startade bland s k white collar workers eller på svenska tjänstemän.

Idén går ut på att se sig själv som ett företag som har tjänster att erbjuda andra företag. Man går från att vara arbetstagare till att, mer eller mindre temporärt, sälja tjänster som efterfrågas för tillfället och att se till att hålla sin portfölj av tjänsteutbud i takt med tiden.

I den extrema varianten av company of one är alla jobb tillfälliga och alla arbetare är, eller bör vara, oberoende enskilda enheter som konkurrerar mot varandra.

Se även friktionsarbetslöshet, strukturell arbetslöshet, lönerevision

Söktermer: definition av company of one, company of one uppslagsverk, betydelse company of one, vad betyder company of one, company of one exempel, company of one ekonomilexikon,annat ord for company of one, korsord company of one, company of one förklaring, exempel company of one