Friktionsarbetslöshet

Vad är friktionsarbetslöshet?

Kortsiktig arbetslöshet som uppstår på grund av matchningsproblem dvs att arbetsgivare och arbetstagare hittar inte varandra. Detta kan bero på problem med jobbsökning eller att jobbet och den arbetslöse befinner sig på geografiskt skilda platser.

Inte sällan en attitydsproblematik med i bilden; arbetstagaren ser sig som just arbetstagare istället för att bättre undersöka vad som efterfrågas och försöka matcha det mot vad vederbörande kan erbjuda marknaden; det som på engelska brukar kallas för a company of one.

Friktionsarbetslöshet är en del av den totala arbetslösheten. Den långsiktiga arbetslösheten brukar benämnas strukturell arbetslöshet.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Friktionsarbetslöshet?

Frictional Unemployment