P/S-tal

Vad innebär P/S-talet?

tl;dr

P/S-talet är en multipel och mäter priset på aktien i relation till omsättningen (pris delat med försäljning). Liksom andra multiplar är det viktigt att känna till sammanhanget i vilket det används för att kunna ta några beslut utifrån det.

Annons

P/S-tal - i stora drag

  • Pris-till-försäljning-förhållandet (P / S) är ett traditionellt analys- och värderingsverktyg som visar hur mycket investerare är villiga att betala per försäljningskrona för en aktie.
  • P/S-förhållandet beräknas genom att dela aktiekursen med det underliggande företagets försäljning per aktie.
  • Ett lågt förhållande kan innebära att aktien är undervärderad medan en andel som är högre än genomsnittet kan indikera att aktien är övervärderad.
  • En av nackdelarna med P/S-talet är att det inte tar hänsyn till om företaget gör vinst eller om det någonsin kommer att tjäna pengar.
  • P/S-talet, precis som många andra multiplar, har under senare år kommit att bli mindre användbara då aktiepriserna mer eller mindre styrts av makrorelaterade nyheter eller stimulanser

Andra uttryck för P/S-tal?

P/S-tal kan även benämnas PS Tal, P/S, Price to Sales, Pris mot Omsättning

Vad är det engelska uttrycket för P/S-tal?

Price-to-Sales (P/S)