P/E-Tal

Vad är P/E-tal (pris-till-vinst-förhållande)?

tl;dr

P/E-Talet är en multipel som visar aktieprisets förhållande till ett företags vinst.

Annons

P/E-Tal - i stora drag

  • Pris/vinst relaterar ett företags aktiekurs till dess vinst per aktie.
  • Ett högt P/E-tal kan innebära att ett företags aktier är övervärderade eller att investerare förväntar sig höga tillväxttakter i framtiden.
  • Företag som inte har några inkomster eller som förlorar pengar har inte ett P/E-tal eftersom det inte finns något att lägga i nämnaren. Det är detta som gör P/E-talet en dålig multipel för t ex startups och omsättningsfokuserade företag
  • Sedan ca 2010 har P/E-talet glidit stadigt uppåt på i stort sett samtliga världsmarknader och det som ansågs högt för en viss bransch 2010 är lågt idag.

P/E-Talet - En av de mest använda multiplarna

I en investerares analysarsenal återfinns nästan alltid P/E-talet. Precis som med de flesta multiplar är det relationen till vad som anses vara "vanligt" P/E-tal för given bransch som är det viktiga. Det är också det som gör det så svårt att relatera till som relativt oinsatt eller nybörjare inom finansbranschen. Vad är ett högt P/E-tal, när är det läge att hoppa in eller ur en aktie med ledning av P/E-talet?

Det är näst intill omöjligt att ge ett bra svar på vad som är ett "bra" eller "lågt" P/E-tal utan att först veta vilka tider det är (goda tider, högre P/E-tal, dåliga tider lägre P/E-tal överlag), vilken bransch det gäller och vad för riskprofil man har som enskild investerare

P/E-talet ifrågasatt som indikator

I och med vissa snabbväxande företags fantastiska P/E-tal, vilket berodde på att vinsten i stort sett uteblivit, men inte var negativ, har P/E-talet mer och mer kommit att ifrågasättas som riktmärke för huruvida en aktie skall ses som övervärderad eller inte. Tänk Tesla 2020.

Annons

Andra uttryck för P/E-Tal?

P/E-Tal kan även benämnas PE, PE Tal, Pris/Vinst-indikator, Price-Earnings Ratio, PE Ratio, PE Multipel

Vad är det engelska uttrycket för P/E-Tal?

Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio)

Externa källor till P/E-Tal

  1. Wikipedia (svenska): P/E-Tal