Multipel

Vad är en multipel?

tl;dr

En s k multipel är en värdemätare på hur högt eller lågt värderat ett företag är kontra aktiekursen. Kända multiplar inkluderar P/E, P/S, EV, EV/Sales m fl.

Annons

Multipel - i stora drag

  • En multipel mäter ett företags värdering genom att jämföra två mätvärden, vanligtvis genom att dela varandra efter varandra t ex pris genom vinst
  • Investerare förlitar sig i allmänhet på två aktievärderingsmetoder: en baserad på kassaflöde och den andra baserad på en multipel av ett resultatmått.
  • Den vanligaste multipeln som används vid värdering av aktier är pris / vinst-multipeln.
  • Enterprise value (EV) är ett populärt prestandamätvärde som används för att beräkna olika typer av multiplar, såsom EV till resultat före ränta och skatt (EBIT) multipel och EV till försäljning multipel.

Vad är det engelska uttrycket för Multipel?

Multiple