Justerat nuvärde (APV)

Vad är justerat nuvärde (APV)?

tl;dr

Justerat nuvärde, eller adjusted present value - APV - är ett akademiskt mått som visar vilka skattemässiga fördelar som finns till följd av ett eller flera skatteavdrag för räntebetalningar eller ett subventionerat lån till lägre marknadsräntor. APV fungerar som OK värdeindikator av företag med hög belåningsgrad.

Annons

Justerat nuvärde (APV) - i stora drag

  • APV är detsamma som NPV (net present value dvs nuvärde) för ett företag om det bara finansieras med eget kapital plus nuvärdet av finansieringsförmåner.
  • APV visar möjliga skattemässiga fördelar från avdragsgilla räntebetalningar (särskilt i USA).
  • Det lämpar sig bäst för hävstångstransaktioner, till exempel leveraged buyouts.
  • Används inte alls mycket ute i verkligheten, där NPV dvs net present value, är den allom använda formeln för nuvärdesberäkningar

Vad är det engelska uttrycket för Justerat nuvärde (APV)?

Adjusted Present Value (APV)