N.b.

Vad betyder n.b.

tl;dr

Nota bene (förkortat n.b.) är ett latinskt uttryck som betyder "märk väl" och används för att dra uppmärksamhet till något viktigt.

Annons

N.b. - i stora drag

  • Nota bene signalerar att det som följer är viktigt och bör noteras noga
  • Används ofta i skriftlig kommunikation för att framhäva centrala punkter eller varningar
  • Kan skrivas ut som "n.b." eller "NB" före den viktiga informationen
  • Har sitt ursprung i latinska anteckningar där "n.b." markerade viktiga avsnitt

Hur används Nota Bene (NB)

Nota bene är ett latinskt uttryck som bokstavligen översätts till "märk väl" eller "observera noga". Det används för att dra läsarens uppmärksamhet till något särskilt viktigt eller betydelsefullt som följer. I skriftlig kommunikation markerar nota bene att den efterföljande informationen är av stor vikt och bör noteras noggrant av läsaren.

Uttrycket förkortas ofta till "n.b." eller "NB" och placeras före den relevanta meningen eller stycket. Det kan även skrivas ut i sin fullständiga form "nota bene". Användningen av nota bene har sitt ursprung i anteckningar på latin där "n.b." markerade avsnitt som var särskilt viktiga att komma ihåg eller lägga märke till.

Annons