Nettoomsättning

Vad är nettoomsättning?

tl;dr

De intäkter företaget erhållit för sålda varor och tjänster i huvudverksamheten under räkenskapsåret.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Nettoomsättning?

Net Sales