Intäkter

Vad betyder intäkter

tl;dr

Se nettoomsättning

Annons