Lagen om stora tal

Vad innebär lagen om stora tal?

tl;dr

Inom sannolikhetslära och statistik innebär lagen om stora tal att när ett urval växer kommer dess medelvärde närmare genomsnittet för hela populationen. I ett ekonomiskt sammanhang indikerar det att ett stort företag som växer snabbt inte kan behålla den tillväxttakten för alltid.

Annons

Lagen om stora tal - i stora drag

  • Lagen om stora tal säger att ett observerat urvalsmedelvärde från ett stort urval kommer att ligga nära det sanna befolkningsgenomsnittet och att det kommer närmare ju större urvalet.
  • Lagen om stora tal garanterar inte att ett givet urval, särskilt ett litet urval, kommer att återspegla de sanna populationsegenskaperna eller att ett urval som inte återspeglar den sanna populationen kommer att balanseras av ett efterföljande urval.
  • I näringslivet används termen "lagen om stora tall" ibland i en annan mening för att uttrycka sambandet mellan storlek och tillväxttakt.

Vad är det engelska uttrycket för Lagen om stora tal?

Law of Large Numbers