Nuvärde

Vad menas med nuvärde?

tl;dr

Nuvärdet (Present Value) är det nuvarande värdet av en framtida summa pengar eller ström av kassaflöden givet en viss diskonteringsränta.

Annons

Nuvärde - i stora drag

  • Nuvärdet implicerar att pengar idag är värda mer än samma belopp i framtiden.
  • Med andra ord visar nuvärdet att pengar som mottas i framtiden inte är lika mycket värda som ett lika stort belopp som mottas idag.
  • Obrukade pengar idag kan förlora värde i framtiden med en underförstådd årlig ränta på grund av inflation eller avkastningstakten om pengarna investerades (tanken om att allt har en alternativkostnad).
  • Att beräkna nuvärdet innebär att man antar att en avkastning skulle kunna tjänas på pengarna under perioden.

Nuvärde (eller diskonterade värdet) är det nuvarande värdet av en framtida summa pengar eller ström av kassaflöden map på en viss avkastning. Används frekvent som aktievärderingsformel av de flesta stora fondkommissionärerna idag (2015).

Framtida kassaflöden diskonteras med en diskonteringsränta, och ju högre diskonteringsränta, desto lägre är nuvärdet.

Det riktigt svåra med nuvärdesberäkning är fastställandet av lämplig diskonteringsränta.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Nuvärde?

Present Value