Nuvärde

Vad betyder Nuvärde? Förklaring till Nuvärde!

Nuvärde (eller diskonterade värdet) är det nuvarande värdet av en framtida summa pengar eller ström av kassaflöden map på en viss avkastning. Används frekvent som aktievärderingsformel av de flesta stora fondkommissionärerna idag (2015).

Framtida kassaflöden diskonteras med en diskonteringsränta, och ju högre diskonteringsränta, desto lägre är nuvärdet.

Det riktigt svåra med nuvärdesberäkning är fastställandet av lämplig diskonteringsränta.

Se även diskonterat värde, diskonterad kassaflödesanalys

Söktermer: nyckeltal Nuvärde, hur räknar man ut Nuvärde, definition av Nuvärde, Nuvärde uppslagsverk, betydelse Nuvärde, vad betyder Nuvärde, Nuvärde exempel, Nuvärde ekonomilexikon,annat ord for Nuvärde, korsord Nuvärde, Nuvärde förklaring, exempel Nuvärde