Gross profit

Vad betyder Gross profit

tl;dr

Gross profit är engelskans motsvarighet till bruttovinst; bruttoresultat.

Annons