Marginalprodukt

Vad betyder marginalprodukt

tl;dr

Term som åsyftar den ytterligare produktion som fås genom den senast insatta resursen.

Annons