Kontantmetoden

Vad innebär kontantmetoden?

tl;dr

Kontantmetoden är en av två metoder för momsredovisning och bokföring av fakturor. Kontantmetoden innebär att intäkter bokförs när de betalats ut och kostnader när de betalas. Detta är den s k förenklade bokföringsmetoden och får användas av mindre företag, upp till 3 MSEK i omsättning om året.

Annons

Andra uttryck för Kontantmetoden?

Kontantmetoden kan även benämnas vem får bokföra med kontantmetoden