lönerevision

Vad betyder lönerevision? Förklaring till lönerevision!

Den formella definitionen av lönerevision är det tillfälle då löner ses över och omprövas. Legio på svenska arbetsmarknaden är att ha ett bestämt tillfälle per år där man har sin lönerevision. Uteslutande i förhoppning om att få högre lön (från arbetstagarens sida).

Lönerevisionen omgärdas ofta av många vanföreställningar från arbetstagarens sida.
Jag har ju jobbat här så länge nu, jag borde få högre lön än Janne som bara varit här två år och dessutom är fem år yngre än jag. Han har ju inte min gedigna utbildning heller.

Om än ålder, utbildning och erfarenhet brukar spela in så är det bara en enda sak som spelar någon roll vid lönerevision: hur viktig är du för firman?. Är du viktig så har du en lön som återspeglar det. Är du utbytbar (vilket nästan alltid är fallet), kan du sällan eller aldrig förvänta dig en lön som ligger över genomsnittet för dina arbetsuppgifter så vida du inte har en chef som helt tappat begreppen.

Se även uttrycket company of one.

Se även company of one, löneförhandling

Söktermer: definition av lönerevision, lönerevision uppslagsverk, betydelse lönerevision, vad betyder lönerevision, lönerevision exempel, lönerevision ekonomilexikon,annat ord for lönerevision, korsord lönerevision, lönerevision förklaring, exempel lönerevision