percentil

Vad betyder percentil? Förklaring till percentil!

Inom statistikredovisning används ibland begreppet percentiler. Detta innebär att man använt en metod där materialet är indelat och sorterat i hundra lika stora delar, alltså en uppdelning av värden i proportioner om 1%. När man gör en uppdelning i percentiler skall man ha sorterat observationerna från lägsta till högsta värde eller tvärtom. Percentil 50 motsvarar medianen i en fördelning och har 50% av observationerna på respektive sida om sig.

Söktermer: definition av percentil, percentil uppslagsverk, betydelse percentil, vad betyder percentil, percentil exempel, percentil ekonomilexikon,annat ord for percentil, korsord percentil, percentil förklaring, exempel percentil