FO

Vad betyder FO

tl;dr

FO (försäljningsomkostnader) är de indirekta kostnader som är kopplade till försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter i ett företag. Dessa kostnader dras av från bruttovinsten för att beräkna rörelseresultatet.

Annons

FO - i stora drag

  • FO inkluderar kostnader för försäljningspersonal, marknadsföring, distribution etc.
  • Skiljer sig från direkta kostnader för sålda varor/tjänster
  • Används för att beräkna rörelseresultat och bedöma försäljningseffektivitet
  • Höga FO kan tyda på ineffektivitet eller överdriven marknadsföring
  • Analyseras i relation till omsättning och bruttovinst

Mer om FO / Försäljningskostnader

Försäljningsomkostnader (FO) omfattar alla indirekta kostnader kopplade till att generera intäkter, till skillnad från de direkta kostnaderna för sålda varor och tjänster. Exempel är löner till säljare, marknadsföringskampanjer, resor, distribution och lokalkostnader för försäljningskontor.

FO dras av från bruttovinsten för att beräkna rörelseresultatet. Höga FO i förhållande till omsättning och bruttovinst kan indikera ineffektivitet eller överdriven marknadsföring. Företag analyserar FO noggrant för att optimera sin försäljningsverksamhet.

Annons