Administrationskostnader

Vad betyder administrationskostnader?

tl;dr

Administrationskostnader är kostnader som, i ett företag, uppkommer i arbetet som inte har med själva produkten att göra. Se mer utförlig definition nedan.

Annons

Ett företags olika kostnader brukar traditionellt delas upp inom fyra huvudområden; MO, TO, AO och FO där AO står för administrationsomkostnader.

Inom kostnadsslaget administrationskostnader ingår alla de kostnader som kan ses som indirekta och inte direkt kan häröras någon speciell avdelning eller funktion såsom kostnader för ledningsgrupp, personalavdelningar, redovisning. Resten av kostnaderna faller inom försäljning (FO), tillverkning (TO) eller inköp (MO).

Annons

Andra uttryck för Administrationskostnader?

Administrationskostnader kan även benämnas AO, AO-kostnader