Bytesförhållande

Vad betyder bytesförhållande

tl;dr

Förhållandet mellan ett lands export- och importpriser. Stiger exportpriserna mer än priserna på de varor som landet importerar förbättras bytesförhållandet. Det samma som Terms of Trade.

Annons