utgiftstak

Vad betyder utgiftstak? Förklaring till utgiftstak!

Utgiftstaket är en gräns för hur mycket pengar staten får spendera under ett år, det vill säga en maximal nivå för de statliga utgifterna. Utgiftstak infördes 1997 och syftet är att få en bättre kontroll över budgetprocessen. Förslag på utgiftstaken för de närmaste åren läggs i budgetpropositionen och under utgiftstaket finns en marginal för oförutsedda utgifter, den så kallade budgeteringsmarginalen.

Söktermer: definition av utgiftstak, utgiftstak uppslagsverk, betydelse utgiftstak, vad betyder utgiftstak, utgiftstak exempel, utgiftstak ekonomilexikon,annat ord for utgiftstak, korsord utgiftstak, utgiftstak förklaring, exempel utgiftstak