Kvartalsrapport

Vad är en kvartalsrapport?

tl;dr

En kvartalsrapport görs av offentliga företag för att rapportera hur det gått det senaste kvartalet. Utgör ofta grund för upp- eller nedgång i börskurs. Kallas även delårsrapport.

Annons

Analytikers relation till kvartalsrapporten

Analytiker gör ofta prognoser om var de tror/anser ett företags kvartalsrapport skall komma in. Därför har det, särskilt på senare tid, blivit allt större fokus på relationen mellan förväntningar från analytiker vs. kvartalsrapportens utfall.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Kvartalsrapport?

Quarterly Earnings Report

Externa källor till Kvartalsrapport

  1. Nationalencyklopedin: Kvartalsrapport
  2. Svenska Akademiens Ordlista (SAOL): Kvartalsrapport
  3. Wikipedia (svenska): Kvartalsrapport