konstitutorial

Vad betyder konstitutorial? Förklaring till konstitutorial!

"livstidsanställning"; en anställningsform för statlig ordinarie tjänst som har funnits sedan 1700-talet. Den som har en sådan tjänst kan inte sägas upp på grund av arbetsbrist.

Söktermer: definition av konstitutorial, konstitutorial uppslagsverk, betydelse konstitutorial, vad betyder konstitutorial, konstitutorial exempel, konstitutorial ekonomilexikon,annat ord for konstitutorial, korsord konstitutorial, konstitutorial förklaring, exempel konstitutorial