Konstitutorial

Vad betyder konstitutorial

tl;dr

"livstidsanställning"; en anställningsform för statlig ordinarie tjänst som har funnits sedan 1700-talet. Den som har en sådan tjänst kan inte sägas upp på grund av arbetsbrist.

Annons