Prestationslön

Vad betyder prestationslön

tl;dr

Lön som bestäms genom en grupps eller en enskild individs prestation. Kallas ibland ackordslön.

Annons

Prestationslön - i stora drag

  • Lönen baseras på prestation och resultat
  • Ska motivera och belöna goda prestationer
  • Vanligt inom säljyrken och chefspositioner
  • Riskerar att skapa stress och kortsiktigt tänkande

Mer om prestationslön

Prestationslön är ett sätt att koppla anställdas lön till deras faktiska prestation och resultat i arbetet. Tanken är att detta ska motivera anställda att prestera bättre och belöna de som bidrar mest till företagets framgång.

Prestationslönen kan baseras på olika typer av mål, både kvantitativa (t.ex. försäljningssiffror) och kvalitativa (t.ex. kundnöjdhet). Målen sätts ofta individuellt eller för en mindre grupp.

Kritiker menar att prestationslön kan leda till stress, kortsiktigt tänkande och en osund tävlan mellan kollegor. Det kan också vara svårt att sätta rättvisa mål som fångar hela arbetsinsatsen. Hela den s k principal/agent problematiken är även en av de stora utmaningarna med prestationslön dvs hur kan man bäst utforma ersättningen för att det skall bli bra för företaget samtidigt bra för individen.

Annons

Andra uttryck för Prestationslön?

Prestationslön kan även benämnas

Prestationslön kan även benämnas ackordslön.