Finansnetto

Vad betyder Finansnetto? Förklaring till Finansnetto!

Finansnetto (eller finansiellt netto) är den summa i resultaträkningen redovisade finansiella poster dvs intäkter i form av räntor, utdelningar etc avdraget de andra kapitalkostnader som företaget betalar såsom räntor och förvaltningskostnader.

Enkel formel

Finansnetto = Ränteintäkter + utdelningar - (räntekostnader + förvaltningskostnader)

Se även finansiellt netto

Söktermer: definition av Finansnetto, Finansnetto uppslagsverk, betydelse Finansnetto, vad betyder Finansnetto, Finansnetto exempel, Finansnetto ekonomilexikon,annat ord for Finansnetto, korsord Finansnetto, Finansnetto förklaring, exempel Finansnetto