Tratta

Vad betyder tratta?

tl;dr

Tratta är en benämning på en utställd, dragen, växel som ännu inte har accepterats av någon trassat.

Annons