Kongruensprincipen

Vad betyder kongruensprincipen

innebär att det skall finnas en överensstämmelse mellan resultaträkning och balansräkning. Poster får inte ensidigt bokas upp i balansräkningen utan förändringsposten skall redovisas via resultaträkningen..
Annons