Paretooptimalitet

Vad betyder paretooptimalitet

tl;dr

Paretooptimalitet är ett nationalekonomiskt kriterium för ett tillstånd där ingen individs situation kan förbättras utan att någon annan blir sämre tillgodosedd. Alla utfall i ett nollsummespel är paretooptimala.

Annons

Andra uttryck för Paretooptimalitet?

Paretooptimalitet kan även benämnas Paretoeffektivitet, Ekonomisk effektivitet