Nollsummespel

Vad är ett nollsummespel?

tl;dr

Ett nollsummespel är ett spel mellan två parter där vinst för den ena betyder en lika stor förlust för den andra. I sammanhanget kan man även tala om paretooptimum då varje resultat i ett nollsummespel anses vara paretooptimalt.

Annons

Nollsummespel - i stora drag

  • Ett nollsummesspel är en situation där, om en part förlorar, vinner andra parten lika mycket och nettoförändringen i tillgångar är noll.
  • Nollsummesspel kan innehålla två spelare eller miljoner deltagare.
  • På finansmarknaderna betraktas terminer och optioner som nollsummespel eftersom kontrakten representerar avtal mellan två parter och om en investerare förlorar överförs tillgångarna till en annan investerare.
  • Varje utfall i ett nollsummespel klassas som paretooptimalt.

Andra uttryck för Nollsummespel?

Nollsummespel kan även benämnas zero sum game, paretooptimum

Vad är det engelska uttrycket för Nollsummespel?

Zero-Sum Game