intäkt

Vad betyder intäkt? Förklaring till intäkt!

En periodiserad inkomst, det vill säga inkomst med hänsyn taget till den tidsperiod under vilken inkomsten har upparbetats eller blivit intjänad.
Kallas även omsättning.

Se även omsättning

Söktermer: definition av intäkt, intäkt uppslagsverk, betydelse intäkt, vad betyder intäkt, intäkt exempel, intäkt ekonomilexikon,annat ord for intäkt, korsord intäkt, intäkt förklaring, exempel intäkt