Räntabilitet

Vad betyder Räntabilitet? Förklaring till Räntabilitet!

Räntabilitet mäter ett företags effektivitet att generera vinster från varje krona av nettotillgångar (tillgångar minus skulder), och visar hur väl ett företag använder investerat kapital för att generera inkomsttillväxt.

I korthet kan det sägas visa den avkastningsförmåga en kapitalinsats har.
Formeln är enligt följande

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital = Räntabilitet

Se även avkastningsförmåga

Söktermer: definition av Räntabilitet, Räntabilitet uppslagsverk, betydelse Räntabilitet, vad betyder Räntabilitet, Räntabilitet exempel, Räntabilitet ekonomilexikon,annat ord for Räntabilitet, korsord Räntabilitet, Räntabilitet förklaring, exempel Räntabilitet