Intjäningsförmåga

Vad betyder Intjäningsförmåga

tl;dr

Resultatet före kreditförluster.

Annons