Nyttovärde

Vad betyder nyttovärde

tl;dr

Det upplevda värdet av en vara eller tjänst som erbjuds nyttjaren. Kallas även bruksvärde. Nyttjas främst i fastighetsbranschen.

Annons

Nyttovärde - i stora drag

  • Nyttovärde mäter varans eller tjänstens praktiska användbarhet och antyder att varan/tjänsten skall värderas därefter
  • Nyttovärde kan, i enkla ordalag, sägas svara på frågan "hur stor nytta har denna produkt? vilken är nyttan med produkten?"

Andra uttryck för Nyttovärde?

Nyttovärde kan även benämnas bruksvärde