High Frequency Trading

Vad betyder High Frequency Trading

tl;dr

En typ av aktiehandel som sker helt utan människors inblandning. Datorer köper och säljer utifrån givna regler / algoritmer som programmerats av s k kvantanalytiker. Förkortas HFT.

Annons