Kapitalkostnad

Vad är "Kapitalkostnad?"

tl;dr

Kapitalkostnad är en ekonomisk term som refererar till de kostnader som en verksamhet eller ett företag har för att få tillgång till kapital, som används för att finansiera sin verksamhet eller investeringar. Vanligen detsamma som ränta.

Annons

Kapitalkostnad - i stora drag

  • Summan av ränta och amorteringar under en viss tid när det gäller lån.
  • Summan av räntor, utdelningskostnader, avskrivningar, internränta vid självfinansiering med mera för kapital investerat i ett företag.
  • Kapitalkostnad representerar den avkastning ett företag behöver för att ta sig an ett kapitalprojekt
  • I sin enklaste form: ränta

Kapitalkostnad är en ekonomisk term som refererar till de kostnader som en verksamhet eller ett företag har för att få tillgång till kapital, som används för att finansiera sin verksamhet eller investeringar. Detta kan innefatta räntor på lån, avskrivningar på maskiner och utrustning eller kostnader för aktieutdelningar.

Kapitalkostnad kan också beräknas som den opportunity cost som är associerad med användandet av kapitalet, vilket innebär den möjliga förlorade inkomsten som skulle ha genererats om kapitalet hade investerats på annat sätt.

I ett företags ekonomiska redovisning kan kapitalkostnaden påverka beslut om investeringar, prissättning och finansiering, och är därför en viktig variabel att ta hänsyn till när man analyserar ett företags ekonomiska prestanda.

Annons

Andra uttryck för Kapitalkostnad?

Kapitalkostnad kan även benämnas Ränta, rWACC, WACC

Vad är det engelska uttrycket för Kapitalkostnad?

Cost of Capital