Kapitalkostnad

Vad är "Kapitalkostnad?"

Kapitalkostnad Summan av ränta och amorteringar under en viss tid när det gäller lån. Summan av räntor, utdelningskostnader, avskrivningar, internränta vid självfinansiering med mera för kapital investerat i ett företag.
Annons

Vad är det engelska uttrycket för Kapitalkostnad?

Cost of Capital