Bruttoresultat

Vad är bruttoresultatet?

Formel för bruttovinst

Med bruttoresultat avses det rena resultatet dvs resultat före avskrivningar.

Formeln för att räkna ut bruttoresultat för ett företag under given period

  • Intäkter (nettoomsättning) - Kostnader för sålda varor
  • = Bruttovinst

Uttryckt på ett annat sätt

  • Rörelseresultatet - Avskrivningar
  • = Bruttovinst

Kallas även EBITDA.

Annons

Andra uttryck för Bruttoresultat?

Bruttoresultat kan även benämnas bruttovinst, bruttoöverskott, EBITDA

Vad är det engelska uttrycket för Bruttoresultat?

Gross Earnings