Bruttoresultat

Vad är bruttoresultatet?

Formel för bruttovinst

Med bruttoresultat avses det rena resultatet dvs resultat före avskrivningar.

Formeln för att räkna ut bruttoresultat för ett företag under given period

  • Intäkter (nettoomsättning) - Kostnader för sålda varor
  • = Bruttovinst

Uttryckt på ett annat sätt

  • Rörelseresultatet - Avskrivningar
  • = Bruttovinst

Kallas även EBITDA.

Annons

Andra uttryck för Bruttoresultat?

Bruttoresultat kan även benämnas bruttovinst, bruttoöverskott, EBITDA

Vad är det engelska uttrycket för Bruttoresultat?

Gross Earnings

Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy