Villkorsbilaga

Vad betyder Villkorsbilaga? Förklaring till Villkorsbilaga!

Villkorsbilaga En handling som bifogas skuldebrevet till ett bundet lån där det framgår vilken räntesats lånet löper med samt lånets löptid.

Söktermer: definition av Villkorsbilaga, Villkorsbilaga uppslagsverk, betydelse Villkorsbilaga, vad betyder Villkorsbilaga, Villkorsbilaga exempel, Villkorsbilaga ekonomilexikon,annat ord for Villkorsbilaga, korsord Villkorsbilaga, Villkorsbilaga förklaring, exempel Villkorsbilaga