finansiell ingenjör

Vad betyder finansiell ingenjör? Förklaring till finansiell ingenjör!

Begreppet finansiell ingenjör är en försvenskning av financial engineer eller än mer vanligt quantitative analyst; eller helt enkelt bara quant. Se kvant för en utförlig förklaring av vad uttrycket innebär.

Se även kvant, financial engineering

Söktermer: definition av finansiell ingenjör, finansiell ingenjör uppslagsverk, betydelse finansiell ingenjör, vad betyder finansiell ingenjör, finansiell ingenjör exempel, finansiell ingenjör ekonomilexikon,annat ord for finansiell ingenjör, korsord finansiell ingenjör, finansiell ingenjör förklaring, exempel finansiell ingenjör