Finansiell ingenjör

Vad betyder finansiell ingenjör

Begreppet finansiell ingenjör är en försvenskning av financial engineer eller än mer vanligt quantitative analyst; eller helt enkelt bara quant. Se kvant för en utförlig förklaring av vad uttrycket innebär.

Annons